Artikelen

Hofje van Nieuwkoop

Bibliotheek Den HaagMonumentenzorg Den HaagHaags gemeentearchiefHaags Historisch Museum

Er leefden veel arme bejaarden in Den Haag. Als je oud was kreeg je toen nog geen pensoein. Sommige ouderen hadden niet of weinig gespaard of geen kinderen had die voor hun wilden zorgen, dan had je het als bejaarde niet makkelijk.

Gelukkig bepaalden sommige rijkere mensen in hun testament dat een deel van het geld gebruikt moest worden om iets voor de arme mensen te doen. Zij deden dat vooral om een plekje in de hemel te krijgen. Zo liet Johan de Bruyn van Buytewech, Heer van Nieuwkoop, in 1657 in zijn testament opnemen dat er een hofje op zijn grond bij de Prinsegracht moest worden gebouwd voor arme bejaarden.
Het ontwerp voor het Hofje van Nieuwkoop werd in 1658 gemaakt door de architect Pieter Post. Het zou een van de grootste hofjes van Nederland worden. Achter een prachtige toegangspoort aan de Prinsegracht kwamen 62 woninkjes met in het midden een tuin. Aan de andere kant van de tuin stond het regentengebouw. Want ieder hofje had een bestuur van regenten, dat de zorg voor de arme mensen had en bepaalde wie er in het hofje mocht wonen. 
Het Hofje van Nieuwkoop is gebouwd in dezelfde bouwstijl als het Mauritshuis en het Huis Ten Bosch, namelijk het Hollands Classicisme.

Andere bekende Haagse hofjes zijn het Hofje van Wouw aan de Lange Beestenmarkt (gebouwd in 1647) en het Heilige Geesthofje aan de Paviljoensgracht (gebouwd in 1616)