Artikelen

Romantische idylle maakt plaats voor het Vinexgevoel

Platbodems met bruine zeilen bewegen hun logge lichamen gestaag langs molens en knotwilgen, terwijl een kudde schapenwolkjes hoog over de zonbeschenen veenweiden voorbij drijft. Het is De Trekvliet zoals Jan Hendrtik Weissenbruch haar in 1903 verbeeldde.

Inspiratie voor landschapsschilders

De pittoreske vliet en haar ommelanden vormde een favoriet onderwerp voor schilders als Jan van Goyen en later vele Haagse Schoolschilders. Een paradijslijk oord vol landelijke geneugten, rust en tussen wilgengroen verscholen buitenhuizen en boerderijtjes. Dergelijke idyllische romantiek is enkel nog te vinden rond De Vlist verderop onder Gouda.

In 1344 groeven Middeleeuwers het kanaal dat een belangrijke transportfunctie kreeg. Vervoer te water was in dit drassige veenland te verkiezen boven vervoer over land. De naam verwijst dan ook naar de veelal door paarden voorgetrokken trekschuiten die er ooit in groten getale voeren. Pas aangelegde wegen werden in het asfaltloze tijdperk namelijk al snel onbegaanbaar.

La Vie Vinex

Haar oude functie heeft echter aan belang ingeboet. De huidige Trekvliet is vooral van nut als doorstroomkanaal van oppervlaktewater naar de stad.

Tegenwoordig voert de vliet langs industrieterreinen en Vinexwijken die buitenhuizen als De Binckhorst en Hofwijck volledig hebben ingekapseld. Alles in het kader van de vooruitgang. Vive la vie Vinex!