Artikelen

Mariaschool Jan de Baenstraat (1905-1985)

Haags gemeentearchief

Naam: Mariaschool Jan de Baenstraat (1905-1985)
Ook bekend onder: 't Palet (vanaf 1985)
Adres: Jan de Baenstraat 75a
Den Haag 2526 RP
Andere adressen: Vaillantlaan 230, Van Ostadestraat 221-223

Historisch overzicht

1905 Opening van leerschool en bewaarschool voor meisjes aan de Van Ostadestraat 322. Het ontwerp is van architect L. Faber en is uitgevoerd door aannemer Nollen. Om de hoek in de Jan de Baenstraat 75 wordt een jongensschool geopend onder leiding van de Broeders van Maastricht
1910 Al spoedig hebben beide lagere scholen elk rond de 500 leerlingen en worden de jongensschool gesplitst in een A en B school elk met een eigen hoofd. De bewaarschool telt meer dan 200 kinderen
1925 Verplaatsing van de bewaarschool naar de Gerard Doustraat
1959 Afscheid van de zusters uit de Jan de Baenstraat
1965 Overdracht van de jongensschool aan de Sint Willibrordus Vereniging. De Mariaschool is voortaan gemengd. Daling leerlingenaantal tot 155 door verpaupering van de binnenstad
1973 Grondige renovatie en heropening van het gebouw, extra faciliteiten voor achterstandsleerlingen en groei van het leerlingenaantal door instroom van anderstalige leerlingen. Oprichting oudercommissie
1985 Integratie met de kleuterschool Het Kwetternest in de Gerard Doustraat en naamswijziging in ‘Palet

Lees verder