Artikelen

Muurreclame Jacob Catsstraat

Monumentenzorg Den Haag

Tegen de linker zijgevel van dit op zichzelf niet beschermde monument bevindt zich een in Art Decostijl geschilderde muurreclame waarop in een rechthoekige omlijsting van afwisselend korte en lange blokken in oranje en zwarte kleur op een groen fond zwarte letters met oranje contouren zijn aangebracht. Het lettertype is een variant op de "Amerikaanse fantasieletter" die destijds veel werd toegepast voor horecabedrijven. De reclame dateert uit omstreeks 1920 en vermeldt de volgende tekst: "J. Hoekzema huis: en decor.schilder Jacob Catsstraat 2". De in 1992 gereconstrueerde muurreclame is op plaatmateriaal aangebracht.

Om en bij

Voormalige diaconale bakkerij annex woonhuis voor de bakker en bergplaats voor granen, gebouwd in 1855 in eclectische bouwstijl naar ontwerp van A. Roodenburg, in opdracht van de Nederduitsche Hervormde Gemeente. In 1864 werd een "broodkamer" aangebouwd en in 1897 een lokaal voor brooduitgifte. NB. De moderne aanbouw tegen de achtergevel is van bescherming uitgesloten. Omschrijving