Artikelen

Oudste gebouw van Den Haag

De Abdijkerk in Loosduinen is omstreeks 1230 gebouwd en vertoont kenmerken van de overgang tussen de romaanse stijl en gotiek. Het is waarschijnlijk het oudste gebouw binnen de gemeente Den Haag.

Oorspronkelijk was het de kerk van een nonnenklooster. Graaf Floris IVen zijn vrouw Machteld hadden dat gesticht. In 1574 vernielden de geuzen dit paapse bolwerk. Sindsdien is het kerkje het enige dat nog resteert. Thans fungeert het als dorpskerk.