Artikelen

Het kuise kloosterleven

In klooster leefden monniken of nonnen volgens strenge regels bij elkaar. Voordat iemand in het klooster trad, moest hij beloven gehoorzaam te zijn en bevelen van de abt op te volgen. Ook mochten monniken of nonnen niet trouwen of bezittingen hebben. Leven in armoede en vrome kuisheid was het devies. Het eerste klooster in Den Haag werd pas gesticht in 1229. Het was het nonnenklooster in...

Lees verder >

Oudste gebouw van Den Haag

De Abdijkerk in Loosduinen is omstreeks 1230 gebouwd en vertoont kenmerken van de overgang tussen de romaanse stijl en gotiek. Het is waarschijnlijk het oudste gebouw binnen de gemeente Den Haag. Oorspronkelijk was het de kerk van een nonnenklooster. Graaf Floris IVen zijn vrouw Machteld hadden dat gesticht. In 1574 vernielden de geuzen dit...

Lees verder >

Het wonder van Loosduinen

Gravin Margaretha van Henneberg zou volgens de overlevering in 1276, welgeteld, maar liefst 365 kinderen ter wereld hebben gebracht. Vanwege dit mirakel had Loosduinen sindsdien geruime tijd de status van bedevaartsoord. Onvruchtbare vrouwen zouden na het wassen van hun handen in het doopbekken alsnog een kind kunnen baren. Helaas was dit vruchtbare jaar tevens Margaretha’s sterfjaar samen...

Lees verder >

Sissende vuurmonsters

In 1882 kreeg Loosduinen een tramverbinding met het Westeinde in Den Haag. De Westlandse Stoomtramweg Maatschappij was verantwoordelijk voor de exploitatie. Dit vervaarlijk ‘sissende vuurmonster’, in feite een lichte trein, daverde met een snelheid van maar liefst vijftien kilometer per uur van Westeinde via Loosduinen naar het Westland en terug. De overwaaiende zeemist verhinderde...

Lees verder >

Van paradijs tot galgenveld

Van de oorspronkelijk dertig buitenplaatsen die Loosduinen rijk was, zijn slechts de restanten van vijf overgebleven. Eén daarvan is Landgoed Ockenburgh gesticht in 1652 door dichter-medicus Jacob Westerbaen. Reeds dan is het bosachtige park, dat het landhuis met bijbehorende boerderij omringt, de inspiratie voor de gebruikers. Jacob Westerbaen is een verwoed jager, dichter en liefhebber van...

Lees verder >