Artikelen

Het wonder van Loosduinen

Gravin Margaretha van Henneberg zou volgens de overlevering in 1276, welgeteld, maar liefst 365 kinderen ter wereld hebben gebracht. Vanwege dit mirakel had Loosduinen sindsdien geruime tijd de status van bedevaartsoord. Onvruchtbare vrouwen zouden na het wassen van hun handen in het doopbekken alsnog een kind kunnen baren.

Helaas was dit vruchtbare jaar tevens Margaretha’s sterfjaar samen met haar kinderen, die zij voor het gemak allemaal maar Jan of Elisabeth had gedoopt. De kuise Margaretha had een armlastige moeder van een tweeling namelijk verweten dat zij onmogelijk twee kinderen tegelijk van eenzelfde man had kunnen krijgen. Daarop wenste de arme vrouw dat Margaretha net zoveel kinderen zou krijgen als er dagen in het jaar zijn.

Margaretha was de jongste dochter van graaf Floris IV. Zij woonde met haar eega, Hermann I von Henneberg-Coburg (1224-1290), deels op kasteel de Hooghe Werf te Loosduinen.

De afbeelding toont de kamer, waarin gravin van Henneberg haar noeste arbeid zojuist kranig heeft verricht. Links de gravin te bed, in het midden enige helpsters druk doende met doeken spoelen en drogen. Geheel rechts naast de schoorsteen een schotel, waarop de kinderen liggen. Op de vloertegels gemetseld: GRAVINNE