Artikelen

Top-100 monument

Segbroek herbergt één van de honderd belangrijkste monumenten van Nederland: de Papaverhof.

De Voorburgse architect Jan Wils bouwde de hof in 1921 in opdracht van Coöperatieve Woningvereeniging Tuinstadswijk. Wils gold als een van de modernste architecten van Nederland. Hij was lid van De Stijl en bewonderaar van Frank Lloyd Wright. De invloed hiervan is zichtbaar in het kubistische ontwerp en het primaire kleurgebruik van zwart, blauw en geel maar wijkt af van deze stroming in haar symmetrie.

De meubelontwerpen van Hendrik Wouda en geproduceerd door de Haagse meubelfirma Pander, sloten naadloos aan bij de architectuur in de tentoonstelling 'Moderne Binnenhuiskunst' van 1924, georganiseerd in de Papaverhof. Het waren, net als de woningen, eerste voorbeelden van serieproductie.