Artikelen

Teloorgang van de Regentessekerk

Aan het Regentesseplein stond tot 1974 de markante Regentessekerk, genoemd naar Koningin-Regentes Emma van Waldeck-Pyrmont. Toen koningin Wilhelmina nog minderjarig was trad Emma op als regentes. De naamgeving is een eerbetoon ter nagedachtenis aan haar. Dat geldt ook voor de in 1905 voor de kerk opgerichte natuurstenen obelisk met haar bronzen portret door Arend Odé en A.F. Gips. Tussen...

Lees verder >

Top-100 monument

Segbroek herbergt één van de honderd belangrijkste monumenten van Nederland: de Papaverhof. De Voorburgse architect Jan Wils bouwde de hof in 1921 in opdracht van Coöperatieve Woningvereeniging Tuinstadswijk. Wils gold als een van de modernste architecten van Nederland. Hij was lid van De Stijl en bewonderaar van Frank Lloyd Wright. De invloed hiervan is zichtbaar in het...

Lees verder >

Vadertje Drees

Het tussenherenhuis uit 1914 aan de Beeklaan 502 was van 1 augustus 1945 tot aan zijn overlijden op 14 mei 1988 de huurwoning van minister-president Dr. Willem Drees en daarna zoon Jan. Vele bekende en onbekende Nederlanders, naast gerenommeerde buitenlandse gasten, brachten hem op dit adres een bezoek. Zo ook de Amerikaanse gezant A. Harriman om het Marshall plan te bespreken, een programma ter...

Lees verder >

Europa's grootste overdekte zwembad

De destijds grootste overdekte “zwem- en badinrichting” van Europa bevond zich anno 1920 op Weimarstraat 63 te Segbroek. De gevel doet inderdaad niet vermoeden dat deze slechts het smalle voordeel afsluit van een fors gebouw omsloten door vier straten. Je kon er, gelijk duizenden andere Hagenaars, je zwemdiploma halen, wedstrijden bijwonen of de ‘Tea Room’ bezoeken op de...

Lees verder >

Herleving van gouden tijden in Segbroek

In met name het laatste kwart van de negentiende eeuw komt in Nederland de neorenaissance op. Deze is geïnspireerd op de Nederlandse en Vlaamse renaissance uit de late zestiende en zeventiende ‘gouden’ eeuw. Het doel is deze glorietijd met haar ‘eigen nationale stijl’ nieuw leven in te blazen. Wanden worden weer opgedeeld met pilasters, trapgevels heringevoerd,...

Lees verder >

Traditie in de Vogelwijk

Een van de meest geliefde woonwijken van Den Haag is de Vogelwijk, aangelegd tussen 1910 en 1960 in de Segbroekpolder. Het is een tuinwijk met veel groen en duinen waarin losstaande villa’s en in fraaie expressieve balksteen opgetrokken luxere woonhuizen. De gebouwen zijn opgetrokken in traditionalistische stijl. Deze architectuurstroming is het burgerlijke antwoord op het destijds gangbare...

Lees verder >

Rastakapsels en Indorockfanaten tussen de Haagse bourgeoisie

In de deftige Vogelwijk bevindt zich tot 1933 een gebied dat bestemd is voor de geneugten der hippische sport, geëxploiteerd door de Vereniging tot Bevordering der Paardenfokkerij. Tot overmaat van ramp brandt echter in 1933 de tribune af waardoor de Gemeente haar kans schoon ziet om bestaande plannen tot de bouw van een tentoonstellingsgebouw met daarbij een ijsbaan, eindelijk te realiseren....

Lees verder >

Landgoed Valkenbosch

Aan de Loosduinseweg ligt tot in het begin van de negentiende eeuw het fraaie landgoed Valkenbosch. Tot 1838 zijn de buitenplaats, de landerijen en boerderijen er omheen, eigendom van de familie Van Rijckevorsel. Het landgoed strekt zich uit tot aan Hanenburg. De familie Van Rijckevorsel heeft haar rijkdom vergaard met de handel in koloniale producten en graan. In 1815 erft Abram van Rijckevorsel...

Lees verder >