Artikelen

Herleving van gouden tijden in Segbroek

In met name het laatste kwart van de negentiende eeuw komt in Nederland de neorenaissance op. Deze is geïnspireerd op de Nederlandse en Vlaamse renaissance uit de late zestiende en zeventiende ‘gouden’ eeuw. Het doel is deze glorietijd met haar ‘eigen nationale stijl’ nieuw leven in te blazen.

Wanden worden weer opgedeeld met pilasters, trapgevels heringevoerd, ontlastingsbogen met sierbetegeling en –metselwerk opnieuw toegepast, gietijzeren sierankers en zware, geornamenteerde kroonlijsten aangebracht en de gevelwanden aaneengeregen met speklagen. Boegbeeld van de neorenaissance was architect Pierre Cuypers.

Het Haagse Regentessekwartier is oorspronkelijk geheel geconcipieerd volgens de neorenaissance mode. Met name het Regentesseplein en het begin van de Regentesselaan vertonen prachtige voorbeelden van stadshuizen in deze stijl. Elders in de wijk treedt een versobering op. Ook de Archipelbuurt, het Zeeheldenkwartier, Duinoord, delen van het Valkenboskwartier, het Staten-/Geuzenkwartier, Benoordenhout, uitbreidingsgebieden van Scheveningen, de Haagse Binnenstad komt de neo-renaissancistische bouwstijl veelvuldig voor.