Artikelen

Traditie in de Vogelwijk

Een van de meest geliefde woonwijken van Den Haag is de Vogelwijk, aangelegd tussen 1910 en 1960 in de Segbroekpolder. Het is een tuinwijk met veel groen en duinen waarin losstaande villa’s en in fraaie expressieve balksteen opgetrokken luxere woonhuizen. De gebouwen zijn opgetrokken in traditionalistische stijl. Deze architectuurstroming is het burgerlijke antwoord op het destijds gangbare strenge functionalisme dat alles onderwerpt aan het modernistische dogma: ‘form follows function’.

Het traditionalisme komt op in de vroege twintigste eeuw en heeft haar hoogtepunt in de twintiger en dertiger jaren. Begin 1990 vindt er een heropleving van het traditionalisme plaats waarbij men tracht de vormentaal uit het verleden aan te laten sluiten op het heden. Tegenwoordig duidt men deze bouwstijl vaak aan als ‘retro-architectuur’.

Vooral de huizen rond de Kwartellaan vallen op door hun ingetogen schoonheid. Ze zijn ontworpen door Alexander Kropholler die bekend is van zijn ontwerpen voor kloosters en kerken.