Artikelen

Bezuidenhout: Architect Van Liefland

In 1896 kwam voor het eerste een minder kleinschalig bouwplan op tafel bij de gemeente. Architect W.B. van Liefland tekende voor de Algemeene ’s-Gravenhaagsche Bouwgrond Maatschappij zelfs een bouwplan dat al het vrije weiland in het Bezuidenhout tot aan de Laan van Nieuw Oost-Indië vrijwel geheel vulde. Architect Van Liefland was een prettige gesprekspartner van gemeentearchitect Lindo die tot nu toe zonder veel succes had gepleit voor uitbreidingsplannen met goede verkeerswegen. Van Liefland vervulde in zijn plan vrijwel alle wensen van gemeentearchitect Lindo en voor het eerst was er een bouwplan met brede hoofdwegen en grote pleinen. In de straten van dit bouwplan kon het verkeer vlot doorrijden, om vervolgens in de file te komen voor de te smalle 1e Van den Boschstraat. Die kon pas veel later worden verbreed toen de gemeente de grond daarvoor in handen had gekregen.

Het plan van Van Liefland werd tot aan de Tweede Wereldoorlog gebouwd in verschillende fasen. Aan de andere kant van de Laan van Nieuw Oost-Indië werden straten en huizen aangelegd volgens andere bouwplannen. Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kreeg het Bezuidenhout een belangrijke verbindingsweg over de hinderlijk in de weg liggende spoorlijn naar Station Staatsspoor. Het Schenkviaduct verbond de wijk toen met het verkeersknooppunt het Rijswijkseplein.

Politicus en architect Wilhelmus Bernardus van Liefland. Tekening uit circa 1915 door een onbekende kunstenaar, identificatienummer pastel gr. 2.
Politicus en architect Wilhelmus Bernardus van Liefland. Tekening uit circa 1915 door een onbekende kunstenaar, identificatienummer pastel gr. 2.