Artikelen

Mariahoeve

Over de laatste wijk van stadsdeel Haagse Hout is lang nagedacht. Al in 1903 tekende stadsbouwmeester Lindo een nieuwe woonwijk op de plek van het latere Mariahoeve. Toen enkele jaren daarna een nieuwe spoorlijn tussen Hollands Spoor en Scheveningen in dit gebied kwam te liggen, moest een ander plan worden bedacht. Maar voor het probleem van een spoorlijn midden in de wijk vond men geen bevredigende oplossing. Voor de oorlog bouwde men alleen villawijk ‘Marlot’. Pas toen na de oorlog de spoorlijn naar Scheveningen werd opgeheven, kwam er ruimte voor een nieuwe goed aangelegde woonwijk. Mariahoeve was de eerste Haagse wijk waarin men probeerde de afstand tussen rijk en arm te verminderen. In deze wijk kwamen woningen voor bijna alle inkomensgroepen, maar nog wel gescheiden per buurt. Dit plan slaagde mede omdat op dat moment alleen in deze wijk voldoende nieuwe woningen werden gebouwd.

Het Kleine Loo gezien naar de Reigersbergenweg; links de omheining van tennispark 'Mariahoeve'. Foto door A.M.J. de Haan, oktober 1962, identificatienummer 0.37425.
Het Kleine Loo gezien naar de Reigersbergenweg; links de omheining van tennispark 'Mariahoeve'. Foto door A.M.J. de Haan, oktober 1962, identificatienummer 0.37425.