Artikelen

Archeologie: de Landscheiding

Op de Landscheidingsweg  loopt al sinds de middeleeuwen ‘de Landscheiding’; de grens tussen het Hoogheemraadschap Delfland en het Hoogheemraadschap Rijnland. De grens was een dijk die voorkwam dat water van Rijnland naar Delfland stroomde. Het waterpeil scheelde toen gemiddeld een meter. Water- of heemraadschappen werden in de 13de eeuw opgericht om de strijd tegen het water te coördineren.

De dijk of ‘Sytwende’ is altijd de grens tussen de twee waterschappen gebleven. Om die reden werden er grenspaaltjes neergezet. Een van de originele paaltjes staat hier opgesteld. Het dijklichaam is tot ver in de 20ste eeuw in het weiland zichtbaar geweest. Het hele gebied is intussen opgehoogd. Op de plaats van de dijk is een verhoogd wandelpad aangelegd om dit oude landschapselement niet uit het zicht te laten verdwijnen.

kaart Delftland, 1712
kaart Delftland, 1712
Teruggeplaatste grenspaal
Teruggeplaatste grenspaal