Artikelen

De Tweede Wereldoorlog: Wederopbouw

Na de oorlog herstelde men het Bezuidenhout niet in oude staat. Stadsbouwmeester Dudok wilde de wijk betere verbindingswegen geven naar het centrum en hij probeerde ook het rijk te helpen aan meer kantoorruimte. Op de grens van het centrum en het Bezuidenhout tekende hij een massaal regeringscentrum rond een groot plein. Het rijk wilde de over veel gebouwen verspreidde ministeries concentreren in enkele gebouwen, maar daarnaast waren er veel ambtenaren nodig voor de wederopbouw van ons land. Ook nam de overheid in de jaren vijftig en zestig taken op zich op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en sociale zekerheid. Het was ook de tijd dat de Koude Oorlog veroorzaakte dat het ministerie van oorlog (later defensie) snel groeide.

Het grote regeringscentrum kwam er niet en ook andere ontwerpen voor een grootschalige kantorenwijk werden geschrapt vanwege de kosten. Het grote spoorwegstation met doorgaande ondergrondse spoorlijnen werd een kleiner bovengronds station en van de autosnelwegen werd uiteindelijk alleen de Utrechtsebaan aangelegd. Doordat plannen herhaaldelijk werden uitgesteld, bleven grote delen van het Bezuidenhout en het aangrenzende Spuikwartier soms tientallen jaren braak liggen.

Opening van de winkelgalerij aan de Laan van Nieuw Oost-IndiŽ op 17 november 1953, op de plaats van bij het bombardement op het Bezuidenhout verwoeste woonhuizen. Foto door Stokvis, identificatienummer 1.13723.
Opening van de winkelgalerij aan de Laan van Nieuw Oost-IndiŽ op 17 november 1953, op de plaats van bij het bombardement op het Bezuidenhout verwoeste woonhuizen. Foto door Stokvis, identificatienummer 1.13723.