Artikelen

Archeologie: bronstijd Hubertustunnel

Van bewoning uit de bronstijd is vooral het crematiegrafveld van groot belang. Daarnaast zijn diverse voorwerpen gevonden in een afvalkuil.

Het crematiegrafveld

In een strook van ongeveer 30 m lengte zijn 16 eenvoudige crematiegraven teruggevonden. In het midden van het grafveld zijn de resten van een kringgreppel teruggevonden die waarschijnlijk rondom een kleine grafheuvel gelegen heeft. De heuvel en het mogelijk daarbij behorende graf zijn niet teruggevonden. Gezien de centrale ligging wordt dit toch als ‘stichtersgraf’ gezien waaromheen de andere graven werden geplaatst. De graven bestaan uit kleine kuiltjes waarin de crematies samen met resten van de brandstapel zijn begraven. In veel gevallen lijkt het alsof de crematies eerst in een doek werden gewikkeld en daarna in de kuil werden geplaatst. In één graf is een bijgift gevonden; het betreft een bronzen naald die mooi versierd was en vermoedelijk diende als mantelspeld. Alle andere graven waren zonder andere vondsten. In de graven zijn resten van mannen, vrouwen en kinderen gevonden. De graven lagen onder een laag waarin veel ijzertijdaardewerk lag en daarom werd het grafveld eerst in de ijzertijd gedateerd. Jaren later zijn drie crematies gedateerd met behulp van 14C (radioactief koolstof) en bleek dat de graven uit de midden bronstijd dateerden.

Afvalkuil

In een afvalkuil zijn een pijlpunt van vuursteen gevonden, resten van weefgewichten, een kraal van barnsteen en veel aardewerk. Een dergelijke kuil in de prehistorie is uitzonderlijk; meestal bevatten dergelijke kuilen bijna geen vondstmateriaal. Daarom denken de archeologen dat dit misschien wel een bijzondere kuil geweest is die voor de toenmalige bewoners een speciale betekenis had.

Locaties

In Den Haag en omgeving zijn bij opgravingen al eerder resten uit de bronstijd opgegraven: bij het Bronovoziekenhuis, het World Convention Center en in het Wassenaarse duingebied waar een massagraf werd gevonden waarin 12 personen die door geweld om het leven waren gekomen, op eerbiedige wijze zijn begraven.

In een graf is een versierde bronzen naald gevonden die is meeverbrand met de dode. Het is de enige grafgift in het grafveld en behoorde toe aan een man van 23 tot 30 jaar oud. Zijn wervelkolom was versleten als gevolg van zware fysieke arbeid.

De crematieresten bestaan uit fragmenten verbrand bot. In veel gevallen zijn deze groot genoeg om de leeftijd, geslacht en soms ook ziektebeelden (voor zover zichtbaar op bot) te kunnen bepalen.
De crematieresten bestaan uit fragmenten verbrand bot. In veel gevallen zijn deze groot genoeg om de leeftijd, geslacht en soms ook ziektebeelden (voor zover zichtbaar op bot) te kunnen bepalen.
Bronzen naald
Bronzen naald