Artikelen

Archeologie: middeleeuwen Hubertustunnel

In de 12de eeuw stond hier korte tijd een boerderij. Later veranderde het terrein in akkerland waarvan opmerkelijke greppels zijn teruggevonden.

Er zijn duidelijke ploegsporen gevonden van akkers uit 1000 na Chr. Daarna is het terrein vrij snel verlaten vanwege opstuivend zand. Dit veranderde in de 12de eeuw zoals blijkt uit de gevonden afwateringsgreppeltjes. In de 12de eeuw stond hier een boerderij. Deze is niet lang bewoond geweest. In de loop van de 13de eeuw werd het terrein weer akkerland.

Strijd tegen zand

In de loop van de 14de eeuw begint ‘het grote stuiven’ in dit gebied. Hierbij worden de huidige duinen gevormd. In de bodem waren donkere stroken te zien die de greppels doorsnijden. Het zijn de sloten die middeleeuwse bewoners nog hebben gegraven. Maar rond 1400 houden zij de strijd tegen het zand voor gezien. Een zandpakket van enkele meters dik heeft het oude landschap voor eeuwen begraven

Cirkels

Opvallend waren de grote donkere cirkels. Op het blad van de picknicktafel staat de ‘tekening’ zoals archeologen de cirkels tijdens de opgraving in de bodem zagen.

Na het gladschaven van de opgravingsput staken de 5 meter grote cirkels opvallend af tegen de zandige bodem. In de greppels werden zaden van vlas, tarwe en gerst gevonden. Van historische foto’s is bekend hoe graan en vlas werden opgeslagen. Rond de opslagplaatsen of ‘vlasmijten’ werden greppels gegraven voor de afvoer van regenwater.

Hondengraf Hubertustunnel
Hondengraf Hubertustunnel