Artikelen

Vondsten uit de prehistorie

De jonge Haagse vinexwijk Ypenburg blijkt de oudste wortels te hebben van de hele gemeente. Voordat dit stadsdeel werd ontwikkeld, is er tussen 1996 en 2000 uitgebreid archeologisch onderzoek verricht. Archeologen vonden er een nederzetting en een grafveld uit het Neolithicum.

Lees verder >

Turfwinning & landbouw

De Romeinen vestigden zich in het begin van onze jaartelling op strandwallen, want deze strandwallen waren zeer geschikt om te bewonen. Die vestigingen volgende de lijn Leiden, Voorschoten, Leidschendam, Voorburg, Rijswijk, Wateringen. Er moest een goede verbinding tussen de diverse dorpen en steden komen. Daarom liet de veldheer Corbulo van ca 43 tot 45 n.Chr. een gracht graven van de Rijnmond naar de Maasmond, zeg maar van Leiden naar Naaldwijk.

Lees verder >

Geschiedenis Vliegbasis

Ontstaan van vliegveld Ypenburg Met de opening van het vliegveld Ypenburg kreeg Den Haag in 1936 voor het eerst een burgervliegveld. De gemeentelijke belangstelling voor de luchtvaart werd in 1919 al aangezwengeld door wethouder van openbare werken Jurriaan Kok. Tijdens de Eerste Wereldoorlog had de luchtvaart een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en na de oorlog was er een overvloed aan...

Lees verder >

Vliegbasis tijdens WOII

In 1939 hing het uitbreken van de oorlog in de lucht. Nederland hoopte neutraal te blijven, maar in 1940 zou Duitsland Nederland niet overslaan. Omdat de regering en de koningin in Den Haag waren gevestigd was Den Haag een belangrijk doelwit van de Duitse aanval. De aanval zou beginnen met landingen van grote groepen Duitsers bij het vliegveld. Vandaar zou de opmars naar Den Haag beginnen. Het...

Lees verder >

Annexatie & Vinexlocatie

In de jaren negentig van de vorige eeuw is er een groot tekort aan kwalitatief goede nieuwbouwwoningen. Dit leidt tot de 'vierde nota ruimtelijke ordening extra' afgekort tot Vinex, van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening. Hierin wijst het ministerie verspreid over het hele land locaties aan voor de realisatie van grootschalige woningbouw.
De uit de vinex-nota afgeleide doelstellingen en afspraken worden binnen Haaglanden vastgelegd in het vinex-convenant Haaglanden. Rondom Den Haag worden Wateringse Veld, Leidschenveen en Ypenburg als vinex-locatie aangewezen.

Lees verder >